วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

ค่าเทอม

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ

หลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
15,000
400
500
หลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
50,000
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram