วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

📣ปฏิทินและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 

📣วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่รอบที่ 1/2 ถึง รอบที่ 4 นะคะ ดังนี้ค่ะ
📌1. รอบที่ 1/2 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) [ ทั่วประเทศ ]
▶️ รับสมัคร – วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566
▶️ GPAX 5-6 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
▶️ GPA วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
▶️ คะแนน TGAT90, TPAT3 แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
▶️ แฟ้มสะสมงาน

📌2. รอบ Quota (โควตา )
2.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2.3 โควตาบุตร ตชด. ภาค 2
2.4 โควตาบุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2.5 โควตาบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม/โควตาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
▶️ รับสมัคร – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
▶️ GPAX 5-6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
▶️ คะแนน TGAT90, TPAT3, A-LEVEL61, A-LEVEL65, A-LEVEL66, A-LEVEL82 แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

📌3. รอบ Admission (รับตรงร่วมกัน) [ ทั่วประเทศ ]
▶️ รับสมัคร – วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
▶️ GPAX 5-6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
▶️ คะแนน TGAT90, TPAT3, A-LEVEL61, A-LEVEL65, A-LEVEL66, A-LEVEL82 แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

📌4. รอบรับตรงอิสระ โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
▶️ รับสมัคร – วันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
▶️ GPAX (ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
▶️ GPAX หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3.00 ขึ้นไป
📌คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
*เฉพาะโควตาผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาลฯ ต้องสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมแล้ว
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
*เฉพาะโควตาผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาลฯ มีอายุระหว่าง 18-35 ปี
4. เป็นผู้ที่มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
5. เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99
6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ
7. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจำคุก ในคดีอาญา
8. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2566 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
**หากพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่าผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ**

📌 ทั้งนี้ ขอให้ติดตามรายละเอียดของการรับสมัครของแต่ละรอบในเพจ
Facebook:
▶️รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปีการศึกษา 2566
https://www.facebook.com/npubcnn2566/
▶️วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
https://www.facebook.com/BcnnNpuThailand/
▶️เรียนต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
https://www.facebook.com/Admission.NPUWebsite:
📌 รายละเอียดการสมัครที่ http://admission.npu.ac.th
📌 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ : http://apply.npu.ac.th/📌📌

ติดตามข่าวสาร : ชาว BCNN ได้แล้วที่นี้
📲 LINE Official Account : https://lin.ee/Ixt3Lwz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
marmaris escort
marmaris escort
bonus veren siteler
deneme bonusu bonus veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/