วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ และมีโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนา Virtual Reality 360° กับรูปแบบการเรียนการสอนทางการแพทย์” และ อาจารย์ เทวิกา โชคประสานชัย สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนา Virtual Reality 360° กับรูปแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาล” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้และมีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสอนให้ทันสมัย โดยใช้กลยุทธ์การสอนด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้จะกระตุ้นให้นักศึกษาพยาบาลเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลานอกห้องเรียน รวมถึงสามารถพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางคลินิกได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา Virtual Reality 360° ของคณาจารย์ เพื่อการมุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลส่วนหนึ่งนักศึกษาพยาบาลจะต้องเรีนรู้ในห้องปฏิบัติการพยาบาลโดยผ่านการจำลองสถานการณ์ที่ต้องมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในคลินิกมากที่สุดเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพได้ตามมาตรฐานและสามารถเป็นผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com