วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น ๕ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอ ธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่าอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โดยในปีนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 16 ราย ดังนี้

ข้าราชการ
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี,อาจารย์พยอม สินธุศิริ, อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์, อาจารย์อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ

2. เหรียญจักรพรรดิมาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี สมกำลังและอาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

ลูกจ้างประจำ
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
นางจันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู, นายจิระวงค์ ไทยวงศ์, นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา และ นางเกษมสุข สุริรมย์

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราจัตุรถาภรณ์ข้างเผือก (จ.ช.) อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์ และอาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) อาจารย์จรินทร โคตพรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจยามาศ พิลายนต์

#BCNN #NPU #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com