วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแหล่งฝึกของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแหล่งฝึกของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 2 และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลมในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกกลุ่มเครือข่าย โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลท่าอุเทน โรงพยาบาลศรีสงคราม โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลบึงกาฬ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล เทคนิคการสอนและการนิเทศที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลการจัดการสอน ผ่านการอบรมให้ความรู้ จากคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมการสอนนักศึกษาภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสมรรถนะนักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับเครือข่ายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้สามารถการสอนนักศึกษาพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในกิจกรรมถอดบทเรียนซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศของเป็นสถาบันการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้มาตราฐานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com