วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

 1. ทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
 2. ทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. ทุนเฉลิมราชกุมารี
 4. ทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
 5. ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยธรรมเจดีย์
 6. ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
 7. ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
 8. ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
 9. ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช
 10. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน (ม.น.ข.)
 11. ทุนวันไหว้ครูของมหาลัยฯ
 12. ทุนวันไหว้ครูของวิทยาลัยฯ
 13. ทุนทั่วไป อื่นๆ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / (กรอ.) ได้ 100 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
น.ส. สิริลักษณ์ ผาสุข จนท.บริหารงานทั่วไป งานทุนการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 097-3179828 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram