วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา นำคณาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตดำเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 31 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผ่านและทำการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่งภายหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านทาง www.admission.npu.ac.th ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #สอบสัมภาษณ์นักศึกษา #TCAS3 #Admission

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir