วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่ กิจกรรม “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่ กิจกรรม “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ชุมชนเชิงพื้นที่ และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่ #การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir