วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 – 3 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ภายใต้ชื่อ “The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข” โดยมี ดร.ถาวร เส้งเอียด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำทีมนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีบุคลากรจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วม ได้แก่ ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา อาจารย์วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล และนายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เทนนิส ฟุตซอล และวอลเลย์บอล

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir