วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพลเอกสนองวัฒนวรางกูร ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาพยาบาลและสถานศึกษา และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบในการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir