วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม คว้ารางวัลในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “SMART NURSE : บทบาทพยาบาลในสังคมยุคดิจิทัล” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนีนครพนม เข้าร่วมการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “SMART NURSE: บทบาทพยาบาลในโลกยุคดิจิตอล” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีผลงานวิชาการเข้าร่วมการนำเสนอแบบ Poster Presentation จำนวน 4 ผลงาน และได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการดังนี้
1) รางวัลระดับดีเยี่ยมในการนำเสนอแบบ Poster Presentation จำนวน 2 รางวัล คือ
1. ประสิทธิผลของเกมปลดล็อคเศรษฐีวัยเก๋าต่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ นำเสนอโดย นางสาวสิริกานดา สิงห์สิทธิ์ นางสาวลลิตา แพไธสง นางสาวณัฐชา คำมุกข์ และนายคงภัทร์ ศิลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ
2. ผลของการใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เรื่องการประเมิน LATCH score ต่อคะแนนความรู้เรื่องการประเมิน LATCH score และความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2 นำเสนอโดย นายกิตติศักดิ์ สุขวิพัฒน์ นางสาวศลิษา ศรีพอ นางสาวมัลลิกา พองพรหม และนางสาวกนกวรรณ ยืนยง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

2) รางวัลระดับดีมากจำนวน 1 รางวัล คือ
1. ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่น “HEY! MOM” ต่อความรู้และการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาทำงานนอกบ้าน นำเสนอโดย นางสาววณิชชา สงเสรฐ นางสาวเพ็ญนภา หงสุวรรณ และนายโยธารักษ์ ปรือปรัง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข

3) รางวัลระดับดี 1 รางวัล คือ
1. ผลของนวัตกรรมยึดตรึงจุดฉีดวัคซีนบีซีจีทารกแรกเกิด ต่อประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนบีซีจี และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโดย นางสาวรังษิยา ชาติชำนิ นางสาวณฐนิชา ศรีลัย และจิรัชยา ภูทอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พยอม สินธุศิริ

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาเข้ารับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวธนภรณ์ ควรฮางฮอง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 29 ห้อง A ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานโดย อาจารย์ ณฐมน โจมแพง อาจารย์พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com