วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

วันที่ 14 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็ก โดยมีนายพิชญา โพชราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เป็นประธานน และมีอาจารย์อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าค้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน เข้าร่วม ณ  วัดเทพนิมิตมงคลชัย ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรม หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน  โดยมีนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม นำความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 มาบูรณาการบริการวิชาการ ภายใต้ความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  ผ่านการทำกิจกรรมการประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเบื้องต้น และกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเด็ก พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มวิชาที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อชุมชนต่อไป  รวมถึงเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน อันเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคนให้เกิดสุขภาวะที่ดี โดยการวางรากฐานจากการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็ก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี ภายใต้การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ในการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงอีกด้วย

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรม หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน โดยมีนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 มาบูรณาการบริการวิชาการ ภายใต้ความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ผ่านการทำกิจกรรมการประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเบื้องต้น และกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเด็ก พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในแต่ละกลุ่มวิชาที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อชุมชนต่อไป รวมถึงเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน อันเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคนให้เกิดสุขภาวะที่ดี โดยการวางรากฐานจากการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็ก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี ภายใต้การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ในการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงอีกด้วย

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com