วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นระยะที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมีอาจารย์ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลและอาจารย์พยาบาล ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยฝ่ายบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น” ระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 52 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล อีกทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานอื่น ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพพยาบาล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมระยะที่ 2 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 22 คน ได้รับเกียรติวิทยากร นพ.ศุภชัย ลวณะสกล ดร.จิตรดา ทองดี และอาจารย์เรืองศิริ ภานุเวศ และ คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรในการสาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติย้อนกลับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สาธิตแนวทางการเขียน Manuscript สาธิตการใช้โปรแกรม EndNote ในการอ้างอิงตามหลักวิชาการ ฝึกปฏิบัติย้อนกลับการเขียน Manuscript และการใช้โปรแกรม EndNote ในการอ้างอิงตามหลักวิชาการ การเขียน Manuscript และการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาลัยฯได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล เป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลของบุคลากรในสาขาวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งนำมาสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนคุณค่าวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งยังเป็นผลงานวิชาการที่จะนำพยาบาลเข้าสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาล และสร้างเครือข่ายต่อเนื่อง ในการตั้งเป้าหมายระยะที่ 3: Finalizing Manuscript / Presentation โดยผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามและรอรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ผ่านทาง https://bcnn.npu.ac.th/ ซึ่งจะเปิดรับในช่วง 26 – 28 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #บริการวิชาการ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com