วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม ประชุมประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมประจำเดือน เพื่อพูดคุยและหารือแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย อีกทั้งยังร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยที่มีโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ บุคลากร ทีสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้้น รวมถึงได้รับรางวัลต่าง ๆ ของบุคลากรและนักศึกษา ดังนี้

1. ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566” ด้านการศึกษาพยาบาล สาขาการศึกษา ระดับอาจารย์พยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตติยา ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่ นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. ขอแสดงความยินดีกับ นายปฐมพร ปากดีสี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com