วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีสำเร็จการศึกษา และพิธีอำลาสถาบันแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิธีอำลาสถาบันผูกสัมพันธ์ BCNN ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งโครงการจัดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สร้างบัณฑิตพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ และพัฒนาสมรรถนะศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตพยาบาล รวมถึงเป็นนการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในการเตรียมพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล อันเป็นงานที่ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความสำนึกในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญอดทน มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพของตนอันเป็นการเดินตามแนวทางของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้เป็นมารดาแห่งวิชาชีพ และส่งเสริมให้บัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการต้านคอร์รัปชั่น ผ่านการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย เฉนียง ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “Preparing Nurses for Roles in Telehealth : Now is the Time !” อาจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การวางแผนการเงิน” พว.รุจิรา ดิษฐวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักเด็ก รพ.นครพนม ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในศตวรรษที่ 21” ดร.วารีภรณ์ ทรงศักดิ์ โรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “Future Skills in the BANI era” คุณนันทนา บุญชู , คุณชลธิดา วรรณอ่อนและอาจารย์จินตพักตร์ จันทะโคตร ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” นายธันยพัฒน์ ประมวลวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การต้านคอร์รัปชั่น”

การจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมรับฟังเสียงสะท้อนในการพัฒนาหลักสูตรจากนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 และกิจกรรมเสวนา เรื่อง “เส้นทางศิษย์เก่าแห่งวิชาชีพพยาบาล” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน คุณณัฐพล จะเรียมพันธ์ คุณนิรุตติ์ จิตพิมพ์ คุณพรชิตา หยงสิทธิ์ และมีอาจารย์ชลินดา พัชรสุข เป็นผู้ดำเนินรายการและเข้าร่วมเปิดเวทีเสวนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถมีงานทำซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการแนะแนวการทำงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ/เอกชนจากภาคีเครือของของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา รวมถึงวันสุดท้ายของโครงการในพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา พิธีขอขมาอาจารย์และอำลาสถาบัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ทั้งผู้ปกครอง บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 28 ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มปิติ

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #โครงการปัจฉิมนิเทศพิธีสำเร็จการศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com