วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

นักศึกษา วพบ.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 9

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงาน/โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ตลอดจนสามารถนำไปสู่การต่อยอด หรือสร้างสรรค์ให้เป็นผลงาน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีนักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วม ณ โดมอเนกประสงค์  วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

การเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 9  ในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วม การประกวดทั้งหมด 3 ทีม และสามารถคว้ารางวัลในการประกวดดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) ชื่อผลงาน : ผลของนวัตกรรมพัฟถ้วยร้อนสมุนไพรนวดประคบเต้านม ต่อการไหลของน้ำนมและความพึงพอใจในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก โดยมีนางสาวจิตติมา เขียวค้า และนางสาวธนภรณ์ ควรฮางฮอง เป็นผู้นำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน   

2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) ชื่อผลงาน : ผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มกระบอกฉีดยาสำหรับให้ยารับประทานชนิดน้ำต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก โดยมีนางสาวธิดารัตน์  คันทะราช และนางสาวบัณฑิตา บุญศักดิ์   เป็นผู้นำเสนอผลงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

และ 3. ผลงาน : ผลของการใช้เว็บไชต์ในการประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดต่อคะแนนความรู้เรื่องการประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้เข้าร่วมการประกวดฯ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) โดยมีนางสาวรมย์ รวินท์ คำลือ และ นางสาววัลลิกา  แสงลี เป็นผู้นำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน 

การเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มุ่งเน้นในการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งก่อนการประกวดนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ได้มีการฝึกซ้อมและเตรียมการนำเสนอผลงาน โดยอาจารย์ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำโดยอาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ชลินดา พัชรสุข อาจารย์ชนิชา ไชยต้นเทือก และอาจารย์จินตพักตร์ จันทะโคตร เป็นผู้ฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานแก่นักศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ณฐมน โจมแพง และอาจารย์ชลินดา พัชรสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยผลงานทั้งหมดเป็นผลงานที่ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เน้นให้นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันพัฒนาเชิงความรู้ทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพและต่อยอดให้นักศึกษาก้าวเป็นผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com