วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแหล่งฝึกของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแหล่งฝึกของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลมในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร มอบหมายให้นางพัชรินทร์ ราชบุตร รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกกลุ่มเครือข่าย โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญรวมถึง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนีนครพนม เข้ารวม ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารมโนรมย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร

โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล เทคนิคการสอนและการนิเทศที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลการจัดการสอน ผ่านการอบรมให้ความรู้ จากคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมการสอนนักศึกษาภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสมรรถนะนักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับเครือข่ายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้สามารถการสอนนักศึกษาพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในกิจกรรมถอดบทเรียนซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศของเป็นสถาบันการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้มาตราฐานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง โดยหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดโครงการ


#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com