วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 🌍🌍🌍 รับจำกัด จำนวน 6 คน

📢 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 🌍🌍🌍 รับจำกัด จำนวน 6 คน
………………………………………………………
🌍คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ที่มีควารู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทั้งการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
2.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
3.เป็นเจ้าของผลงานหรือมีส่วนร่วมในผลงานหรือมีความรู้และสนใจในผลงานวิชาการที่คัดเลือกเข้าร่วม
4.มีหนังสือเดินทาง (Passport) และถ้ายังยังไม่หมดอายุจนถึงวันเดินทาง (ยื่นเมื่อได้รับการคัดเลือก)
5.มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ
6.ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา ภาคทัณฑ์ หรือรับโทษทางวินัยนักศึกษา
7.เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยบรมราชชนนีนครพนมชั้นปีที่ 1-4
8. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ
📢 สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 📢 ผ่านทาง : https://shorturl.asia/D3B10
(ฟรีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดการเข้าร่วมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)
……………………………………
📑 เอกสารประกอบการสมัคร : Portfolio ซึ่งประกอบด้วย
1.ประวัตส่วนบุคคล
2.ความสามารถทางภาษา
3.ความสามารถด้านเทคโนโลยี
4.จิตอาสา/กิจกรรมที่เข้าร่วม/ความพฤติ
5.ความสามารถ/ผลงานวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม
6.ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
7. ผลงานอื่น ๆ
……………………………………
📑 เอกสารเมื่อผ่านการคัดเลือก
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
2.หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
3.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำชั้น
4.สำเนาบัตรประชาชน
5. เอกสารอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
.
📑 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชลินดา พัชรสุข โทร. 086-309-4934

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir