วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 13

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 13 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาทั้งหมด 16 ผลงาน โดยมีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 และคณาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรรม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพลเอกสนองวัฒนวรางกูร ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ส่งเสริมให้นักศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและจัดทำนวัตกรรมทางการพยาบาลที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการคัดเลือกผลนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาไปประกวดในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

โดยผลการแข่งขันนวัตกรรม ห้องเรียนที่ 1
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ นวัตกรรมประสิทธิผลของเกมปลดล็อกเศรษฐีวัยเก๋าต่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นวัตกรรมผลของผ้าห่มไฟฟ้า “NPU Blanket” ต่ออุณหภูมิกายและความพึงพอใจ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัด
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นวัตกรรมผลของการใช้นวัตกรรม “น้องเตือนใจปฏิทินเตือนกินยาเบาหวาน” ความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมผลของโปรเเกรมโยคะเพื่อสุขภาพต่อสมรรถนะการทรงตัวของผู้สูงอายุ
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมผลของการใช้นวัตกรรม Cushion wash hair ต่อความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง จังหวัดนครพนม

ผลการแข่งขันนวัตกรรม ห้องเรียนที่ 2
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ นวัตกรรมผลของนวัตกรรม “ยึดตรึงจุดฉีดวัคซีนบีซีจีทารกแรกเกิด” ต่อประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนบีซีจีของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นวัตกรรมผลการใช้นวัตกรรม walker & fun หรรษาต่อความพึงพอใจของผู้ดูแลและพฤติกรรมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กวัยหัดเดินในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นวัตกรรมผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มกระบอกฉีดยาสำหรับให้ยารับประทานชนิดน้ำต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมผลของนวัตกรรมพัฟถ้วยร้อนสมุนไพรนวดประคบเต้านมต่อการไหลของน้ำนม ความปวดคัดตึงเต้านม และความพึงพอใจในมารดาหลังคลอดครรภ์แรกในรายคลอดปกติ
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมผลของนวัตกรรมมหัศจรรย์แปรงสีฟันหรรษาต่อพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กก่อนวัยเรียน
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมผลของการใช้นวัตกรรม Casing sat สำหรับล็อกสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิดและความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม

ผลการแข่งขันนวัตกรรม ห้องเรียนที่ 3
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ นวัตกรรมผลของการใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้การประเมิน LATCH Score ต่อคะแนนความรู้เรื่องการประเมิน LATCH Score และความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นวัตกรรมผลของการใช้สื่อแอปพลิเคชัน “HEY! MOM” ต่อความรู้และการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาทำงานนอกบ้าน
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นวัตกรรมผลของการใช้เว็บไซต์ในการประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดต่อคะแนนความรู้เรื่องการประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมการพัฒนานวัตกรรม Virtual reality : VR เพื่อบรรเทาความปวดในผู้ป่วย
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นวัตกรรมการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำสำหรับนักศึกษาพยาบาล

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ #การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพครั้งที่13

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir